ad_group
  • neiye

Braced

BALUSTERS IRON WROUGHT (SPINDLES) AR GYFER STAIR

Fel y gwyddoch, mae balwstrau haearn, neu werthydau, wedi bod ymhlith y duedd boethaf mewn dylunio grisiau dros y degawdau diwethaf. Mae'r balusters yn aelodau fertigol addurnol system balwstrad. Gan fod pob baluster wedi'i wneud â llaw, sy'n golygu nad oes dau yn union fel ei gilydd - mae'r amrywiadau bach yn y manylion yn ychwanegu cymeriad eithriadol i unrhyw risiau, ac mae ein holl balwstrau haearn gyr ar gael ynsolet a pant dyluniadau, a chyfanswm 6 wedi'i orchuddio â phowdr gorffeniadau ar gael, Satin du, Matte du, Efydd wedi'i rwbio ag olew, copr wedi'i rwbio ag olew, efydd hynafol, gwythïen arian. Gall gorffeniadau amrywio.