ad_group
  • neiye

Sut i ailfodelu'ch grisiau?

1 / Moderneiddio'r rheiliau
Fel rheol gallai ein system reiliau fod yr un peth sy'n sefyll rhyngoch chi ac esthetig modern caboledig. Nid yw Balusters hen ffasiwn (neu werthydau) a chanllawiau yn ysbrydoli - dim ond gweithredu ydyn nhw. Gall ein rheiliau fod yn swyddogaethol yn ogystal ag yn gyflenwol. Felly, os yw'ch grisiau wedi dyddio, ystyriwch ei uwchraddio i fod yn system sy'n gweddu i'ch steil a'ch personoliaeth yn unol â hynny.

2 / Uwchraddio'r Balsters (neu'r spindles)
Amnewid y balusters (neu'r spindles) gydag arddulliau haearn gyr sy'n siarad â'ch personoliaeth. Mae'r duedd fetel yn tyfu ac, wrth i ddylunwyr pen uchel fynnu mwy a mwy o ddyluniadau wedi'u haddasu, mae eich opsiynau yn y farchnad haearn gyr yn tyfu hefyd. Gellid trin y deunydd hwn yn gromliniau, bwâu a siapiau geometrig i greu dyluniadau unigryw a chwareus. Gallwch hefyd ddod o hyd iddo mewn dyluniadau traddodiadol neu fach iawn ac ati. Pa un bynnag sy'n addas i chi, cyfnewidiwch eich spindles derw hen ffasiwn am haearn gyr a chadwch y canllaw llaw pren i asio traddodiadol â chyfoes.

3 / Chwarae i fyny'r risers
Pan edrychwn ar y grisiau yn syth, mae'r codwyr yn cymryd y gofod mwyaf gweledol. Ac yn amlwg mai dyma lle gallwch chi gael y fantais fwyaf gyda'r gyllideb isaf. Rhowch bop mawr o bersonoliaeth i'ch grisiau gyda phaent neu bapur wal lliwgar - neu integreiddiwch y ddau trwy eu newid am yn ail. Sicrhewch olwg lluniaidd, soffistigedig gyda phaent gwyn neu batrwm cain, lleiaf posibl. Am gyn lleied â $ 10, gallwch hyd yn oed brynu decals croen-a-ffon mewn amrywiol liwiau a dyluniadau i wella'ch grisiau mewn llai nag awr.

4 / Rholio rhedwr allan
Rhedwr yw un o'r opsiynau hawsaf ac effaith uchaf ar gyfer diweddaru eich grisiau, a fydd nid yn unig yn gwneud eich grisiau'n fwy diogel, ond a fydd hefyd yn ychwanegu diddordeb gweledol a phersonoliaeth. Gall rhedwr sy'n cyferbynnu'ch grisiau yn sydyn roi golwg fodern iddynt ar unwaith. Gall rhedwr sy'n cynnwys patrymau regal a lliwiau gwyrddlas ychwanegu ceinder a chyfoeth. Gall lliw gwyllt, yn union fel pinc llachar neu las Môr y Canoldir, newid edrychiad a theimlad y gofod cyfan o'i gwmpas ac adlewyrchu beth yw eich steil personol.

5 / Chwarae gyda phaent
Mae popeth yn bosibl gyda phaent. Paentiwch eich balwstrau mewn lliw acen rydych chi wedi'i ddewis ar gyfer eich gofod, fel melyn blodyn yr haul i gyd-fynd â darn o gelf. Creu dyfnder trwy baentio'r rheiliau a'r balusters arlliwiau ychydig yn debyg, fel terra cotta a brown cynnes, dwfn i gyd-fynd â'ch addurn clai. Ar gyfer cynllun lliw beiddgar, ystyriwch edrych enfys neu ombre ac ati.


Amser post: Mehefin-28-2021